loading

1. Uređaj za hlađenje bez dodatnog elektropogona:

• THERMO KING C-250e-10, 12 V, R-134a 
CSR in Cab LED napredan mikroprocesor kontroler - nova generacija
• Funkcija „LIMP HOME“ dozvoljava rad uređaja s uklonjenim kontrolerom
• Uređaj s pogonom preko motora vozila, hlađenje
• Mikroprocesor kontroler u kabini vozila, podešavanje željene temperature, zaštita uređaja od visokog i niskog pritiska plina
• Automatsko pokretanje uređaja ukoliko je došlo do prekida rada
• Uređaj kontinuirano prati stanje baterije - zaštita baterije vozila
• Ekološki rashladni medij R-134a
• Mala težina i kompaktnost - povećana efikasnost i rashladni učinak

Potpuna zaštita robe:

• Odgoda uključivanja ventilatora isparivača kod odmrzavanja radi sprečavanja prskanja vode po robi, konstantan protok zraka i kod «null moda», nudi stalnu zaštitu osjetljive robe
Timer za označavanje početka i kraja procesa odmrzavanja. Uređaji imaju tzv. «soft start» odnosno sekvencijalno pokretanje komponenti uređaja. Na taj način smanjeno je opterećenje motora vozila i kompresora, odnosno produžen je vijek trajanja istih.
ULTRA SLIM LINE isparivač u komori ULTRA ES 250e, dvije turbine, beskontaktni motori isparivača što omogućuje duži vijek trajanja
• Količina zraka kroz isparivač na 1 h/rada : 1100 m3 zraka na 1 h rada – bitno kod čestih otvaranja vrata
• Snaga uređaja – hlađenje u W kod °C: 2225 W (2,22 kW)
• Težina uređaja: cca 56 kg

2. Termoizolacija za do 0°C (po HACCP-u):

• Struktura panela: sendvič paneli sa završnim slojem polyester laminata u bijeloj boji
• Tlačna čvrstoća: 150 kPa

Debljina izolacijskih materijala:

• Bočnih stranica: 60 – 65 mm
• Krovnog panela: 60 – 65 mm
• Čeone stranice: 60 – 65 mm
• Podnica: termoizolacija 65 mm, 4 sloja, završni sloj poliuretanski premaz u sivoj boji
• Prag na zadnjim i bočnim vratima INOX u visini podnice
• Zadnja vrata i bočna vrata punjena toplinskom izolacijom i prekrivena laminiranim poliesterom
• Unutrašnji blatobrani izliveni iz jednog komada
• Pod, čelo, strop i bočni paneli napravljeni od nepropusnog, neupijajućeg, perivog materijala neutralnog mirisa izrađeni tako da sprečavaju nakupljanje nečistoća i neželjenih plijesni

Kontaktirajte nas

Tomislav Sep
Tomislav Sep
Prodajni savjetnik za ključne kupce
Idite na vrh